怎么买辽宁十一选五|辽宁十一选五推荐号

LSC – Lineární motory s ne?eleznym jádrem

Lineární motory s ne?eleznym jádrem LSC zna?ky Baumüller dosahují maximálních rychlostí nár?stu proudu a síly. Jsou proto vhodné pro vysoce dynamické aplikace p?i nejvy??í odolnosti v??i ru?ivym vliv?m. P?i pou?ití lineárního motoru s ne?eleznym jádrem na naváděcí soustavu v zásadě nep?sobí ?ádná p?ita?livost. Proto?e nep?sobí ?ádné zbytkové síly, lze dosáhnout mimo?ádné rovnobě?nosti. Primární díl (píst) se skládá z litych vzduchovych cívek s nízkou vlastní hmotností. Sekundární díl ve tvaru U (magnetická li?ta) lze libovolně p?i?adit.

Vyhody

  • Stavebnicovy systém
  • ?ádné zbytkové síly
  • Maximální rychlosti nár?stu proudu a síly
  • Vynikající vlastnosti zrychlení

Vyhody pro zákazníka

  • systémová ?e?ení s optimálními náklady
  • optimální dimenzování vodicího systému
  • vy??í kvalita produktu
  • vy??í produktivita
  • vynikající rovnobě?né vlastnosti

Technické údaje – primární díl

Technické údaje – sekundární díl

Změny jsou vyhrazeny. V p?ípadě uvedenych hodnot se jedná o maximální hodnoty.
Podrobné údaje jsou uvedeny v technické dokumentaci.

Kontakt
Norbert Heinrich
Technical Sales and Application Engineer
Download
LSC61_en
LSC-Iron-less linear motors
133.81KB
2015.11
怎么买辽宁十一选五