怎么买辽宁十一选五|辽宁十一选五推荐号

Databeskyttelseserkl?ring

Vi gl?der os over dit bes?g p? vores websted og din interesse for vores virksomhed. Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtigt for os, og vi ?nsker, at du f?ler dig sikker, n?r du bes?ger vores websider.

Her forklarer vi, hvilke oplysninger vi registrerer, n?r du bes?ger vores websted, og hvordan de bliver brugt.

Vores kontaktoplysninger som dataansvarlig

Du kan finde vores kontaktoplysninger i vores kolofon.

Databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte p? adressen [email protected] .

Dine rettigheder

Du er berettiget til at bede os om indsigt i, rettelse, slet eller begr?nsning af dine personoplysninger i henhold til lovens bestemmelser. Derudover stiller vi dine oplysninger til r?dighed for dig i et struktureret, almindeligt og maskinl?sbart format. Hvis vi bruger dine oplysninger p? grundlag af et samtykke fra dig, kan du til enhver tid tr?kke dit samtykke tilbage og forlange, at dine oplysninger bliver slettet. Efter tilbagetr?kningen bruger vi ikke l?ngere dine oplysninger til dette form?l. Hvis vi har en berettiget interesse i at behandle dine oplysninger, kan du rette henvendelse med disse kontaktoplysninger for at g?re indsigelse. Uafh?ngigt deraf kan du altid rette henvendelse til den ansvarlige tilsynsmyndighed.

Indsigelsesret

S?fremt dine personoplysninger bliver behandlet p? grundlaf af en berettiget interesse i henhold til artikel 6 afsnit 1 stykke 1 litra f i persondataforordningen, er du berettiget til at g?re indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, s?fremt der foreligger grunde dertil p? baggrund af din s?rlige situation. I tilf?lde af en berettiget indsigelse behandler vi derefter ikke l?ngere dine personoplysninger.

Sletning af oplysninger

Vi sletter dine oplysninger, hvis de ikke l?ngere er p?kr?vede til de anf?rte form?l, eller hvis lagringen af dem ikke er tilladt af andre retlige grunde. Undtaget herfra er udelukkende lovligt indsamlede oplysninger, som vi af retlige ?rsager er forpligtede til at lagre. V?r venligst opm?rksom p?, at oplysningerne ved sletningen i f?rste omgang kun bliver sp?rret, at de f?rst bliver permanent slettet efter et vist tidsrum for at forebygge utilsigtede sletninger eller eventuelle fors?tlige skader. Af tekniske grunde bliver oplysninger eventuelt kopieret i sikkerhedskopier eller spejling af tjenester. S?danne kopier slettes ligeledes f?rst efter et teknisk betinget tidsrum.

Tilvejebringelse af vores websted

Du kan bes?ge vores websider uden at angive personlige oplysninger. Hver gang du g?r ind p? en webside, gemmer webserveren automatisk kun IP-adressen, datoen og klokkesl?ttet, tidszoneforskellen i forhold til Greenwich Mean Time (GMT), anmodningens indhold (den konkrete side), adgangsstatus/HTTP-statuskode, den overf?rte datam?ngde, det websted som anmodningen kommer fra, browseren, operativsystemet og dets gr?nseflade samt browsersoftwarens sprog og version. Disse oplysninger bliver aldrig gemt med direkte tilknytning til dig. Disse adgangsoplysninger bliver udelukkende analyseret med henblik p? at sikre fejlfri drift af siden og forbedring af vores tjenester. For s? vidt IP-adressen kan anses for at v?re en personoplysninger, bliver den senest slettet efter 90 dage, hvis der ikke foreligger andre tvingende grunde, der taler i mod dette.

Brug af link

P? den dataansvarliges websted kan der v?re link (forbindelse/henvisning til andre websteder). Hvis du bruger et af disse link, bedes du v?re opm?rksom p?, at disse websteder er underlagt deres egne databeskyttelseserkl?ringer, og den dataansvarlige p?tager sig intet ansvar og giver ingen garanti for disse websteders databeskyttelsesbetingelser.

Kontaktformular

Hvis du stiller os en foresp?rgsel via vores kontaktformularer p? webstedet, behandler vi de oplysninger, du har anf?rt, for at kunne behandle din foresp?rgsel. Lagring i l?ngere tid finder kun sted, hvis din foresp?rgsel kr?ver det. I modsat fald bliver dine oplysninger slettet senest efter seks m?neder.

Brugerregistrering

Du kan registrere dig og oprette en brugerkonto p? vores websted med henblik p? download af brochurer og software. Nogle af de tjenester, vi tilbyder, st?r eventuelt kun til r?dighed for registrerede brugere. I denne forbindelse indsamler vi de oplysninger, du har anf?rt, for at kunne gennemf?re tilmeldingsprocessen. Oplysningernes omfang afh?nger af, hvilke oplysninger du har anf?rt og fremg?r af indtastningsformularerne. Hvor l?nge disse oplysninger lagres afh?nger af, hvor l?nge du er tilmeldt. Efter en framelding retter lagringstiden sig efter de lovpligtige lagringsfrister.

Cookies

For at g?re vores websted mere brugervenligt anvender vi s?kaldte ”cookies”. Cookies er sm? tekstfiler, som bliver lagret p? din harddisk med tilknytning til den browser, du bruger, og som tilsender webstedet, der g?r brug af denne cookie (i dette tilf?lde os), bestemte oplysninger.
Vi bruger cookies til at g?re vores websted mere brugervenligt og til at muligg?re de funktioner, du g?r brug af. S?fremt vi ogs? g?r brug af cookies til andre form?l, forklarer vi dig i vores databeskyttelseserkl?ring, hvad vi bruger dem til.
I din browser kan du foretage forskellige indstillinger for cookies, forbyde dem og slette lagrede cookies. Vi g?r dog opm?rksom p?, at du uden cookies muligvis ikke kan g?re brug af alle tjenester p? vores websted.
Hvis der anvendes cookes fra eksterne tjenesteudbydere p? dette websted, kan du finde n?rmere oplysninger derom under de implementerede tjenester.
Vi g?r brug af cookies fra de eksterne tjenesteudbydere Youtube og Facebook.

Brug af SalesViewer?-teknologien

P? dette websted bliver der ved brug af SalesViewer?-teknologi fra SalesViewer? GmbH indsamlet og lagret oplysninger til markedsf?rings-, markedsunders?gelses- og optimeringsform?l p? grundlag af webstedsoperat?rens berettigede interesse (artikel 6 afsnit 1 litra f i persondataforordningen).
Til dette form?l anvendes en kode, der baserer p? javascript, som er beregnet til indsamling af virksomhedsrelaterede oplysninger og den tilh?rende brug. De oplysninger, der bliver indsamlet ved brug af denne teknologi, bliver krypteret via en envejsfunktion (s?kaldt hashing), der ikke kan dekompileres. Oplysningerne bliver omg?ende pseudonymiseret, og de bliver ikke brugt personidentifikation af den bes?gende p? webstedet.
Du kan til enhver tid g?re indsigelse med fremadrettet virkning mod indsamlingen og lagringen af oplysningerne ved at klikke p? dette link (fravalg) for at forhindre registreringen ved brug af SalesViewer? p? dette websted. Derved lagres en fravalgscookie for dette websted p? dit apparat. Hvis du sletter dine cookies i denne browser, skal du klikke p? linket igen.

Google Analytics

Vi g?r brug af v?rkt?jet Google Analytics fra Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Google Analytics arbejder med tekstfiler, som bliver lagret p? dit apparat (s?kaldte ”cookies”) for at indsamle oplysninger om din brug af webstedet. Google bruger p? vores vegne disse oplysninger til at analysere brugen af webstedet, til at udf?rdige rapporter om aktiviteten p? webstedet og til at stille andre tjenester til r?dighed. De oplysninger, der bliver indsamlet om din brug af webstedet ved hj?lp af disse ”cookies”, bliver normalt overf?rt til en server hos Google i USA, hvor de bliver lagret. En sammenf?ring med andre oplysninger om dig, der eventuelt er lagret hos Google, finder ikke sted.
Vi g?r ogs? brug af maskeringsfunktionen ”anonymizeIP”. Inden din IP-adresse bliver overf?rt til Google-serveren i USA, bliver den forkortet inden for EU. Overf?rsel af uforkortede IP-adresser finder kun sted i sj?ldne tilf?lde, hvor de i s? fald bliver forkortet p? serverne i USA. Du kan forhindre denne behandling p? f?lgende m?der:
Du har mulighed for at indstille din browser s?ledes, at der ikke bliver gemt nogen ”cookies”. Det kan dog resultere i, at vores websted ikke fungerer i fuldt omfang. Derudover har du mulighed for at forhindre dataindsamlingen med en browser add-on fra Google. Du kan finde denne add-on her:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en&safe=strict. Hvis du g?r brug af en smartphone eller en tablet kan du som alternativ til denne browser add-on forhindre dataindsamlingen fra Google Analytics ved at klikke her. Derved bliver der aktiveret en cookie, som forhindrer dataindsamlingen. Hvis du bes?ger vores websted igen med et andet apparat eller en anden browser, eller hvis du har slettet dine cookies, skal du aktivere denne cookie igen.
N?rmere oplysninger og Googles g?ldende databeskyttelsesbestemmelser kan findes under https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en og under https://www.google.com/analytics/terms/us.html . Google Analytics bliver forklaret n?rmere under dette link https://www.google.com/analytics/.
Du kan til enhver tid tr?kke dit samtykke tilbage med fremadrettet virkning ved at downloade og installere det browser-plugin, der st?r til r?dighed under f?lgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en&safe=strict. Derved forhindres registreringen af de oplysninger om din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse), som den p?g?ldende cookie indsamler samt Googles behandling af disse oplysninger.

Brug af social plugins fra Facebook, Youtube ved brug af Shariff-l?sningen

Vi g?r brug af social buttons fra sociale medier p? vores websted. Dette tjener til at beskytte vores interesser i en optimal markedsf?ring af vores tjeneste p? grundlag af en overvejende berettiget interesse. For at ?ge beskyttelsen af dine oplysninger ved et bes?g p? vores websted er disse knapper ikke integreret ubegr?nset p? siden som plugins, men kun ved brug af et HTML-link. Denne integration s?rger for, at der ved hentning af en side p? vores websted, som indeholder s?dan en knap, endnu ikke bliver oprettet forbindelse til serveren fra udbyderen af det p?g?ldende sociale medie. Hvis du klikker p? en af knapperne, ?bnes et nyt vindue i din browser, hvor siden fra den p?g?ldende tjenesteudbyder hentes frem. Her kan du (evt. efter indtastning af dine loginoplysninger) eksempelvis klikke p? knappen Synes godt om eller Del. Form?let med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af oplysningerne p? deres sider samt en kontaktmulighed og dine dertilh?rende rettigheder og indstillingsmuligheder med hensyn til beskyttelse af dit privatliv fremg?r af udbyderens databeskyttelsesoplysninger.
https://www.facebook.com/policy.php  https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us

Facebook

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra Facebook p? dette websted. Facebook er et socialt medie.
Et socialt medie er et internetbaseret socialt m?dested – et onlinef?llesskab – som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere virtuelt. Et socialt medie kan bruges som platform for udveksling af synspunkter og erfaringer, eller det giver onlinef?llesskabet mulighed for at stille personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger til r?dighed. Facebook giver blandt andet brugerne af det sociale medie mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og oprette et netv?rk via venneanmodninger.
Driftsselskabet bag Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis den registrerede bor uden for USA eller Canada, er den ansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.
Ved hver hentning af en af de enkelte sider p? dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Facebook-komponent (Facebook-plugin), foranlediger den p?g?ldende Facebook-komponent automatisk internetbrowseren p? den registreredes informationsteknologiske system til at downloade en visning af den p?g?ldende Facebook-komponent fra Facebook. En fuldst?ndig oversigt over alle Facebook-plugins kan findes under https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Inden for rammerne af denne tekniske proces bliver Facebook informere om, hvilken underside den registrerede bes?ger p? vores websted.
S?fremt den registrerede samtidigt er logget ind p? Facebook, registrerer Facebook, hver gang den registrerede g?r ind p? vores websted og i l?bet af hele opholdet p? vores websted, hvilken underside den registrerede bes?ger. Disse oplysninger bliver indsamlet af Facebook-komponenten, og Facebook tilknytter dem til den registreredes Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker p? en af de integrerede Facebook-knapper p? vores websted, eksempelvis knappen ”Synes godt om”, eller hvis den registrerede offentligg?r en kommentar, tilknytter Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.
Via Facebook-komponenterne modtager Facebook altid oplysninger om, at den registrerede har bes?gt vores websted, n?r den registrerede er logget ind p? Facebook, n?r vedkommende g?r ind p? vores websted. Dette finder sted uafh?ngigt af, om den registrerede klikker p? Facebook-komponenterne. S?fremt den registrerede ikke ?nsker denne overf?rsel af oplysninger til Facebook, kan vedkommende forhindre overf?rslen ved at logge ud fra sin Facebook-konto, inden vedkommende g?r ind p? vores websted.
Den datapolitik, som Facebook har offentliggjort, og som kan findes under https://www.facebook.com/about/privacy/, indeholder oplysninger om Facebooks indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Derudover forklares det der, hvilke indstillingsmuligheder Facebook giver den registrerede med henblik p? beskyttelse af personlige oplysninger. Derudover findes der forskellige applikationer, som g?r det muligt at undertrykke dataoverf?rslen til Facebook. Den registrerede kan bruge disse applikationer til at undertrykke overf?rslen til Facebook.

Youtube video-plugins

Vi g?r brug af indhold fra eksterne udbydere p? dette websted. Dette indhold stilles til r?dighed af Google LLC (”udbyder”). Youtube drives af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). ed videoer fra Youtube, som er integreret p? vores websted, er den udvidede databeskyttelsesindstilling aktiveret. Det vil sige, at der ikke bliver indsamlet og lagret oplysninger om bes?gende p? webstedet hos Youtube, medmindre de afspiller videoen. Integrationen af videoerne tjener til at beskytte vores interesser i en optimal markedsf?ring af vores tjeneste p? grundlag af en overvejende berettiget interesse i henhold til artikel 6 afsnit 1 stykke 1 litra f i persondataforordningen. Form?let med og omfanget af dataindsamlingen og udbydernes videre behandling og brug af oplysningerne og dine dertilh?rende rettigheder og indstillingsmuligheder med hensyn til beskyttelse af dit privatliv fremg?r af Googles databeskyttelsesoplysninger under https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Google Maps

P? vores websted bruger vi Google Maps (en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) otil visning af vores placeringer i Google Maps-plugin. Ved brug af Google Maps videregives oplysninger, som er n?dvendige i forbindelse med brugen, samt ?vrige oplysninger. Du kan finde n?rmere oplysninger i betingelserne for brug af Google Maps (https://www.google.com/intl/en_us/help/terms_maps.html).

Google reCAPTCHA

For at s?rge for tilstr?kkelig databeskyttelse i forbindelse med overf?rslen af formularer bruger vi i visse tilf?lde tjenesten reCAPTCHA fra Google Inc. Dette er hovedsageligt beregnet til at skelne mellem, om indtastningen udf?res af en fysisk person eller uretm?ssigt ved maskinel eller automatiseret behandling. Tjenesten omfatter forsendelse af IP-adressen og eventuelt andre oplysninger til Google, som Google har brug for i forbindelse med tjenesten reCAPTCHA. I denne forbindelse g?lder de afvigende databeskyttelsesbestemmelser fra Google Inc. Du kan finde n?rmere oplysninger om databeskyttelsesbestemmelserne fra Google Inc. under https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun oplysninger til tredjemand i det omfang, som er beskrevet i denne databeskyttelseserkl?ring. Med henblik p? en mere effektiv forvaltning bliver oplysningerne brugt internt i virksomheden, eller der g?res brug af databehandlere.

Vi forbeholder os ret til at tilpasse eller ?ndre denne databeskyttelseserkl?ring til enhver tid med fremadrettet virkning. Den aktuelt g?ldende version kan findes p? webstedet.

Status: 04/2019

怎么买辽宁十一选五